FORLOREN FORLAG      KONTAKT / INFO         ︎ CART                ︎


Sommeren 1837 fikk Camilla Collett og venninnen Emilie Diriks idéen om å lage et tidsskrift, eller «et Blad», som de kalte det. De skulle selv være både redaktører og forleggere og hadde i utgangspunktet tenkt seg at også andre kunne få inn tekster der. Tidsskriftet skulle ikke trykkes, men sirkulere i ett håndskrevet eksemplar i «en lille utvalgt Kreds af Damer». Tittelen var navnet på en av tidens mest prestisjefylte matretter: forloren skilpadde. ECHO / ECO
Julie Kristensen

Fotografi / dikt / illustrasjoner
Trykket og bundet av Forloren Forlag
52 sider

––
Echo eco er en utforskelse av forholdet mellom menneske og naturen, og hvordan naturen påvirkes av omgivelsene. Det er en moderne, feministisk følsomhet. Boken uttrykker umiddelbarheten til livet og naturens evighet. Tekstene er skrevet med tanke på blomster, kropp, femininitet, ensomhet og fornyelse.

––
Echo eco is an exploration of the relationship between human and nature, and how nature is affected by the environment. It is a modern, feminist sensibility. The book expresses the immediacy of life and the eternity of nature. The texts are written with flowers, body, femininity, solitude and renewal in mind.Innhold:

1. The Feeling of Trees
2. Soft Petals
3. Berøringssansen
 150KR ︎︎︎ ADD TO CART

Prices includes shipping costsFORLOREN FORLAG   / FORGLEMMEGEI / ECHO, ECO